Jaunumi

Par uzņēmumu

    "Valmiera-Andren" SIA ir Latvijas privātpersonu un Zviedrijas firmas Sten Andren AB kopīgs uzņēmums. Tas tika radīts 1993. gadā uz Valmieras Stikla Šķiedras stiklaplastu ceha bāzes. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, laika posmā no 1996. līdz 2006. gadam par tā līdzīpašniekiem un finanšu investoriem piedalījās Ziemeļvalstu Vides Aizsardzības fonds NEFCO.
 
     Izmantojot kompozītmateriāla - stiklaplasta (GRP) unikālās īpašības mūsu uzņēmums rūpējas par apkārtējās vides aizsardzību, jo ražojam rezervuārus, cauruļvadus un citas konstrukcijas augsti agresīvām ķimikālijām, kā, piemēram, sālsskābei, sērskābes šķīdumiem, dzelzs hlorīdam, fosforskābei, sāls šķīdumiem, sārmiem utt.
     Kopš 1998. gada ražojam dūmgāzu attīrīšanas sistēmas, dūmgāzu kondensatorus (skruberus), kuri domāti atmosfēras aizsardzībai un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas mazināšanai, lai attīrītu saimniecībās izlietoto ūdeni ražojam dažādu notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un krājtvertnes.
 
Kopā ar SIA Valmiera-Andren saglabāsim tīru apkārtējo vidi mums un mūsu bērniem. 

2011.gada aprīlī SIA „VALMIERA-ANDREN” uzsākta projekta „kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA „Valmiera Andren” ražošanas ēkā Cempu ielā 23, Valmierā” īstenošana.

Apkopoti projekta īstenošanas trešā gada rezultāti.

Projekta īstenošanas rezultātā bija jāsasniedz:
     1) Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītāji, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret Projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma nav mazāks par 0,9200 kg CO2/Ls gadā.
Faktiskais rādītājs par
2015. gadu - 1,268 kg CO2/Ls gadā.
2014. gadu - 1,459 kg CO2/Ls gadā.
2013. gadu - 1,258 kg CO2/Ls gadā.
2012. gadu - 1,429 kg CO2/Ls gadā.
 
     2) Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 94,24 tonnām CO2 gadā.
Faktiskais rādītājs par
2015. gadu - 129,9 tonnas
2014. gadu - 149,5 tonnas
2013. gadu - 128,9 tonnas
2012. gadu - 146,4 tonnas.

     3) Projekta īstenošanas rezultātā ražošanas ēka ieguvusi ne tikai vizuāli pievilcīgu skatu, bet arī tās uzturēšanas izdevumi ievērojami samazinājušies.
Dabas gāzes patēriņš apkurei
2015. gadā - 29,317 tm3 
2014. gadā - 34,203 tm3  
2013. gadā - 33,067 tm3 
2012. gadā - 35,600 tm3  
 
pret atskaites gadu patēriņiem:
2007.g. – 109,9 tm3;
2008.g. – 103,8 tm3 ;
2009.g. – 70,00 tm3.

KPFI projektā 4.kvartālā paveiktais

KPFI projektā 3.kvartālā paveiktais

KPFI projektā 2.kvartālā paveiktais

Aktualitātes

Metālapstrādes nozares speciālistu apmācību projekts

SIA „VALMIERA-ANDREN” piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālistu apmācības (projekts Nr. L-APA-10-0027), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

 

Produkcija