Jaunumi

Par uzņēmumu

    "Valmiera-Andren" SIA ir Latvijas privātpersonu un Zviedrijas firmas Sten Andren AB kopīgs uzņēmums. Tas tika radīts 1993. gadā uz Valmieras Stikla Šķiedras stiklaplastu ceha bāzes. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, laika posmā no 1996. līdz 2006. gadam par tā līdzīpašniekiem un finanšu investoriem piedalījās Ziemeļvalstu Vides Aizsardzības fonds NEFCO.
 
     Izmantojot kompozītmateriāla - stiklaplasta (GRP) unikālās īpašības mūsu uzņēmums rūpējas par apkārtējās vides aizsardzību, jo ražojam rezervuārus, cauruļvadus un citas konstrukcijas augsti agresīvām ķimikālijām, kā, piemēram, sālsskābei, sērskābes šķīdumiem, dzelzs hlorīdam, fosforskābei, sāls šķīdumiem, sārmiem utt.
     Kopš 1998. gada ražojam dūmgāzu attīrīšanas sistēmas, dūmgāzu kondensatorus (skruberus), kuri domāti atmosfēras aizsardzībai un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas mazināšanai, lai attīrītu saimniecībās izlietoto ūdeni ražojam dažādu notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un krājtvertnes.
 
Kopā ar SIA Valmiera-Andren saglabāsim tīru apkārtējo vidi mums un mūsu bērniem. 

Projekta „Kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA "Valmiera Andren" ražošanas ēkā Cempu ielā 23, Valmierā” paveiktais 2. kvartālā (aprīlī, maijā jūnijā)

1. DEMONTĀŽAS DARBI
    Paveiktais darbu apjoms 74,9% no visa darbu apjoma.

2. ĀRSIENU SILTINĀŠANA
    Paveiktais darbu apjoms 20,7% no visa darbu apjoma.

3. JUMTA SILTINĀŠANA
    Paveiktais darbu apjoms 91,9% no visa darbu apjoma.

4. LOGU NOMAIŅA
    Paveiktais darbu apjoms 42,5% no visa darbu apjoma.

5. DURVJU UN VĀRTU NOMAIŅA
    Paveiktais darbu apjoms 8,9% no visa darbu apjoma.

6. SIENU UN GRIESTU REMONTS
    Darbi vēl nav uzsākti.

7. VENTILĀCIJAS UN APKURES SISTĒMAS PĀRVEIDE
    Darbi vēl nav uzsākti.

8. FINANŠU IZLIETOJUMS
    Kopējā projekta līgumcena – 230073,89 Ls (bez PVN).
    Izpildīts no sākuma – 116700,61 Ls (bez PVN), kas sastāda 50,7% no kopējās summas.

9. PUBLICITĀTES PASĀKUMI

  •     1. 2011. gada 31. maijā ievietots raksts Ziemeļvidzemes laikrakstā „Liesma”.
  •     2. 2011. gada 27. maijā veikta prezentācija Valmieras pilsētas direktoru padomei.
  •     3. Ievietota informācija uzņēmuma tīmekļa vietnē.


2011. gada 6. jūnijā
Šī gada aprīlī SIA „VALMIERA-ANDREN” uzsākta projekta „kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA „Valmiera Andren” ražošanas ēkā Cempu ielā 23, Valmierā” īstenošana.

Projektu finansiāli atbalsta, izņemot ēkas ceturtā stāva demontāžu, Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI).
Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts samazināt oglekļa dioksīda CO2 emisiju par 94,24 tonnām gadā.
Lai veiktu ieceri 2010. gada 29. jūlijā tika noslēgts uzņēmuma līgums ar SIA „VIRTU” par energoaudita izstrādāšanu, ražotnes tehnisko apsekošanu, būvprojekta tehniskās dokumentācijas izstrādi. 2010. gada oktobrī SIA „VIRTU” līguma izpildi nobeidza ar darba nodošanas – pieņemšanas aktu.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.65 prasībām 2010. gada 7. oktobrī caur iepirkuma uzraudzības biroju tika izsludināts konkurss darbu veikšanai. 2010. gada 19. oktobrī par konkursa uzvarētāju tika pasludināts AS „SCO Centrs”.
2011. gada 20. aprīlī ar AS „SCO Centrs” noslēgts būvuzņēmēja līgums par projekta īstenošanu ar izpildes datumu līdz 2011. gada 20. oktobrim.
2011. gada 24. martā ar SIA „Krāčupe” noslēgts būvuzrauga līgums par attiecīgā projekta būvdarbu uzraudzību.
Atbilstoši līguma nosacījumiem autoruzraudzību, kā arī monitoringu 1. apkures sezonai pēc objekta nodošanas veiks SIA „VIRTU”.

Aktualitātes

Metālapstrādes nozares speciālistu apmācību projekts

SIA „VALMIERA-ANDREN” piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālistu apmācības (projekts Nr. L-APA-10-0027), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

 

Produkcija