Pazemes rezervuāri šķidrumu glabāšanai un notekūdeņiem, septiķi

Stiklaplasta septiķis ir tvertne, kas sastāv no trīs kamerām sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. Attīrīšanas veids ir anaerobs (bezgaisa). Pirmajā kamerā notekūdens tiek nostādināts un veidojas cietās nogulsnes. Otrajā un trešajā kamerā notekūdeņu attīrīšana notiek ar mikroorganismu palīdzību. No septiķa izejošie notekūdeņi ir attīrīti līdz 60-70%, tādēļ ir nepieciešams šo ūdeni novadīt drenāžas akā vai infiltrācijas laukā, kur notiek galīgā notekūdeņu attīrīšana.
Vietās kur nepieciešama pilnīgāka notekūdeņu attīrīšana piedāvājam bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kurās notekūdeņi tiek attīrīti līdz 96-98% un var tikt novadīti tuvējās ūdens noteces sistēmās. Plašāk par notekūdeņu attīrīšanu var iepazīties šeit.

Izgatavojam dažādu izmēru un tilpumu ugunsdzēsības ūdens tvertnes. Tvertnes sūkņu stacijām.

Tvertnes tiek ražotas pēc individuāla pasūtījuma tāpēc varam pieskaņoties konkrētām klienta vajadzībām.

Aicinām uz sadarbību arhitektus un citus interesentus jaunu ideju realizācijai, lai pilnīgāk izmantotu unikālās kompozītmateriālu īpašības.

Septiķis 5m3

3 kameru septiķis 5m3

Sūkņu stacija
 
Sūkņu stacija

 Septiķis 30m3 2

3 kameru septiķis 30m3

Septiki 3m3

3 kameru septiķi, DN1200 L3300

Rezervuari ar akām

Atšķaidīšanas tvertnes DN2800

Sūkņu stacija iekspuse

Sūkņu stacijas montāža

2 prn

Notekūdeņu rezervuāri DN 2800,
L48000, V=220m3 (Latvija)

6 prn

3 sekciju septiķa V=3m3 montāža
(Latvija)

Ugunsdzēsības ūdens tvertne

Ugusndzēsības rezervuārs V-100m3
(Latvija)